Klinika Stomatologii Rodzinnej

  13 432 38 29 lub 13 43 66 806
 606 306 704  adres: Krosno ul. Grodzka 53
 
Kontrakt z NFZ na leczenie osób dorosłych i dzieci oraz wykonywanie protez ( protetykę)
W klinice wykonujemy świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia protetyczne ( protezy) w ramach świadczeń refundowanych przez NFZ. Istnieje konieczność wcześniejszej rejestracji i ustalenia terminu przyjęcia i/lub zapisu z podaniem adresu i numeru PESEL Pacjenta. Zapisy i kolejka na świadczenia protetyczne ( protezy) jest kolejką odrębną! od zapisów na leczenie. Uprzejmie prosimy o ustalenie terminów przyjęć w recepcji .

Najbliższe Dni Otwarte Perio 29-30 IX 2017 r ( piątek- sobota)
 
Zapraszamy w trakcie akcji "Dni Owarte Perio" pacjentów na bezpłatne porady i konsultacje.
 
Klinika specjalizuje się w leczeniu chorób przyzębia i dziąseł ( paradontoza, stany zapalne)
Prowadzimy leczenie specjalistyczne związane z poprawą kosmetyki i zabiegami chirurgii plastycznej w jamie ustnej.
Likwidujemy defekty dziąsłowe - recesje dziąsłowe , w tym recesje po leczeniu ortodontycznym, zmianę biotypu dziąsłowego, przesunięcia linii uśmiechu z likwidacją tak zwanego uśmiechu dziąsłowego ( gummy smile) odtwarzaniem brodawek dziąsłowych , regeneracją przyzebia ( GTR) zabiegami wszczepu komórek macierzystych i czynników wzrostu itp.
Klinika dysponuje najnowocześniejszym sprzętem diagnostycznym ( tomografia komputerowa CBCT).
Wykonujemy badania bakteriologiczne w oparciu o badanie DNA bakterii ( Niemcy), testy śłinowe funkcji ślinianek.
Dla pacjentów chcących poprawić stan tkanek i w celu utrzymania doskonałego zdrowia i ich wyglądu proponujemy zabiegi z zakresu fizjoterapii -
 " SPA dla Perio "; zabiegi fizjoterapeutyczne , masaże wodne, borowiny, płukanki ziołowe i mineralne, likwidacja toksyn.
Kosmetyczne zabiegi obejmują także zabiegi remineralizacji tkanek twardych, odbudowy struktury przez stosowanie wyciągów mineralnych , lakiery .
 Stosowane w leczeniu są lasery biostymulacyjne i lecznicze .  
 
Zapraszamy do kontroli pacjentki i pacjentów z grup podwyższonego ryzyka: kobiety w ciąży, cukrzyków!, osoby leczące się stale z powodu problemów krążeniowych/leki/ lekami wziewnymi (POCHP) , mających problemy z zapaleniem wsierdzia, zapaleniem nerek.
 
Pamiętaj , że zdrowe dziąsla i przyzębie to zdrowie całego organizmu!
 
W trakcie "Dni Otwartych Perio" porad udzielają lekarze i dyplomowane higienistki kliniki 

Przykładowe przypadki leczone w klinice
 
Pacjentka 5 miesięcy od 1szej wizyty , stan po leczeniu niechirurgicznym, stan w momencie zgłoszenia się do kliniki, stan 5 miesięcy po wprowadzonym leczeniu, stan wyjściowy przy zgłoszeniu się do kliniki
Zapalenie przyzębia stan wyjściowy w momencie zgłoszenia się do kliniki

 
Zapalenie przyzębia stan wyjściowy w momencie zgłoszenia się do kliniki

 
Stan 5 miesięcy od 1szej wizyty ,stan po leczeniu niechirurgicznym
Stan 5 miesięcy od 1szej wizyty ,stan po leczeniu niechirurgicznym
 
 
Recesje dziasłowe w trakcie przyjęcia widok z boku, recesje dziąsłowe stan w trakcie leczenia ortodontycznego, Recesje dziaslowe stan po zabiegu i zdjęciu aparatu ortodontycznego, Recesje dziasłowe stan po leczeniu.
Stan sprzed leczenia

 
Stan sprzed leczenia

 
Stan sprzed leczenia

 
Stan po zabiegu plastycznym pokrycia recesji dziasłowych
Stan po zabiegu plastycznym pokrycia recesji dziasłowych
Stan po zabiegu plastycznym pokrycia recesji dziasłowych
  
Recesje dziąsłowe przed leczeniem, recesje dziasłowe po leczeniu

Recesje dziasłowe sprzed leczenia

Recesje dziasłowe po leczeniu