Klinika Stomatologii Rodzinnej

  13 432 38 29 lub 13 43 66 806
 696 167 019 lub 606 306 704  
  adres: Krosno ul. Grodzka 53  

PACJENT NIEPEŁNOSPRAWNY

Klinika jest przystosowana do przyjmowania pacjentów niepełnosprawnych ruchowo ( w tym na noszach i będący na  wózkach iwalidzkich".
 
Realizujemy opiekę lekarską - stomatologiczną , wraz z kompleksową opieką specjalistyczną i diagnostyką rtg. ( tomografia wolumetryczna CBCT, zdjęcia panoramiczne) oraz specjalistyczną opiekę higienistek stomatologicznych ( działania lecznicze, profilaktyczne , opieka domowa , instruktaże opiekunów, dobór technik i metod indywidualnych dla danego niepełnosprawnego pacjenta, techniki rehabilitacyjne dla pacjentów i długotrwale  leżących).
 
Nowoczesny sprzęt jakim dysponuje nasz ośrodek umożliwia przyjmowanie pacjentów bez przesadzania ich z  wózków iwalidzkich i noszy na fotel unitu, co znacznie ułatwia przebieg wizyt.
 
Klinika ma mozłiwość realizowania wizyt w oparciu o sedację wziewną podtlenkiem azotu ( znoszenie lęku, działanie uspokajające i przeciwbólowe ) .
 
Nie realizujemy świadczeń w znieczuleniu ogólnym.
Nie realizujemy świadczeń dla osób z zaawansowanym  upośledzeniem mentalnym, chorych psychcznie itp. u których orzeczenie o trwałym upośledzeniu uprawnia do relizacji leczenia w  znieczuleniu ogólnym w ramach świadczęń refundowanych z NFZ.