Klinika Stomatologii Rodzinnej

  13 432 38 29 lub 13 43 66 806
 696 167 019 lub 606 306 704  
  adres: Krosno ul. Grodzka 53  

PODNIESIENIE DNA ZATOKI SZCZĘKOWEJ

Jest to zabieg , który ma na celu zmniejszenia objętości zatoki szczękowej poprzez techniki podnoszenia wyścielającej zatokę błony ( błona Schneidera). Tym samym odtwarzamy wymiar kostny od wewnątrz , tak aby była możliwość wszczepu implantów w bocznych odcinkach szczęki. Te odcinki bezpośrednio sąsiadują z powietrzną zatoką – jeśli nie ma odpowiedniej wartości wymiaru kości , nie można wszczepić implantu.

Niektóre , mniejsze w swoim wymiarze defekty kostne skutkujące brakiem odpowiedniego wymiaru kości dla wprowadzenia implantu pozwalają na prowadzenia zabiegu odtwórczego na tej samej wizycie na której wszczepia się implant. Błonę wyścielająca zatokę unosi się wykorzystując łoże nawiertu pod implant np. stosując technikę hydrauliczną lub ciśnieniową a następnie augmentuje się biomateriał i wszczepia implant . Kość w przyszłości odtwarza się w części szczytu implantu, podczas gdy pozostała część implantu stabilizowana jest przez pierwotną kość szczęki.

Jeśli jednak defekty kostne są duże i mamy b. mały ( krytyczny) wymiar kości ,który nie kwalifikuje się aby uzyskać stabilizację dla implantu, zabieg trzeba przeprowadzić dwuetapowo. W pierwszym etapie augmentuje się biomateriał ( kość) i zmniejsza się wymiar zatoki w celu wytworzenia nowej warstwy kostnej od strony zatoki a dopiero po kilku miesiącach od pierwszego zabiegu dokonuje się wszczepu implantu, który jest drugim etapem post