Klinika Stomatologii Rodzinnej

  13 432 38 29 lub 13 43 66 806
 696 167 019 lub 606 306 704  
  adres: Krosno ul. Grodzka 53  

PRZESZCZEPY KOSTNE/ ODBUDOWA WYMIARU KOŚCI

U pacjentów u których nie ma odpowiednich warunków kostnych do wszczepu implantów w momencie zgłoszenia się na wizytę, można dokonać rekonstrukcji podłoża kostnego w celu odtworzenia takich wymiarów kości które umożliwią wszczep implantu . W tym celu, podobnie jak w ortopedii, można stosować różne techniki ( przeszczepy , osteodystrakcje czyli wydłużenie kości, rozszczepy itd.)

Zabiegi rekonstrukcyjne , w tym przeszczepy są odrębną procedurą od wszczepu implantu.

Te zabiegi z wieloma sukcesami wykonujemy w klinice NZOZ M-Dent od wielu lat.

Zarówno przeszczepy kostne kości własnej , to znaczy pobranej od pacjenta z innego miejsca , jak i zabiegi augmentacji – ang. GBR ( tzn. odtwarzania i rekonstrukcji kości z użyciem kości i/lub tzw. biomateriałów) połączone mogą być z zabiegami dodatkowymi na tkankach miękkich.

Po zabiegach przeszczepu kości i/lub augmentacji , pacjenci muszą liczyć się z kilkumiesięcznym okresem oczekiwania na wynik rekonstrukcji otrzymany po zabiegu. Na ogół dopiero w drugim etapie przeprowadzany jest zabieg wszczepu implantów.

Zabiegi rekonstrukcyjne mogą być wieloetapowe i prowadzone mogą być w różnych technikach.

W warunkach sprzyjających alternatywą do w/w zabiegów mogą być np. zabiegi z użyciem implantów wąskich ( mini-implantów) bądź implantów krótkich.