Klinika Stomatologii Rodzinnej

  13 432 38 29 lub 13 43 66 806
 696 167 019 lub 606 306 704  
  adres: Krosno ul. Grodzka 53  

Badanie RTG

Zdjęcia mogą być wykonywane dla pacjentów naszej kliniki jak rózwnież dla pacjentów z zewnątrz- zapisywane są na nośniku CD
Istnieje możłiwość wykonania zrzutów obrazu i przekazywania ich drogą e-mail do zainteresowanego lekarza kierującego.W klinice posiadamy możłiwości bezpośredniego badania radiologicznego ( zdjęcia punktowe, zdjęcia pantomograficzne ) wykonywane w technice radiowizjografii cyfrowej co umożliwia maksymalne obniżenie dawki napromieniowania pacjenta oraz obróbkę icyfrową i przekaz obrazu rtg na nośnikach elektronicznych.

Dysponujemy możliwością wykonywania zdjęć cyfrowych w projekcji :
2D:
zdjęcia pantomograficzne
zdjęcia punktowe ( małe)
stawy skroniowo- żuchwowe
zatoki szczękowe
 
3D - TOMOGRAFIA WOLUMETRYCZNA CBCT
 
zdjęcia od pola 5x5cm ( endodontyczne- wycinkowe) do pola 10x16xm
 
stomatologia:
- endodoncja ( leczenie kanałowe)
- diagnostyka chirurgiczna, implanty
-stawy skroniowo-żuchwowe
-ślinianki
- zatoki szczękowe
Laryngologia
- diagnostyka zatok ( szczękowe, czołowe, sitowie)
-ślinianki
okulistyka
diagnostyka przebiegu kanalików łzowych