Klinika Stomatologii Rodzinnej

  13 432 38 29 lub 13 43 66 806
 606 306 704  adres: Krosno ul. Grodzka 53
 
Kontrakt z NFZ na leczenie osób dorosłych i dzieci oraz wykonywanie protez ( protetykę)
W klinice wykonujemy świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia protetyczne ( protezy) w ramach świadczeń refundowanych przez NFZ. Istnieje konieczność wcześniejszej rejestracji i ustalenia terminu przyjęcia i/lub zapisu z podaniem adresu i numeru PESEL Pacjenta. Zapisy i kolejka na świadczenia protetyczne ( protezy) jest kolejką odrębną! od zapisów na leczenie. Uprzejmie prosimy o ustalenie terminów przyjęć w recepcji .

Galeria

Implanty pojedyncza korona


Plastyka dziąsła podniesienie linii uśmiechu stan po leczeniu


Stan przed i po leczeniu


Plastyka dziąsła + wymiana mostu stan sprzed leczenia i po leczeniu


Protetyka, licówki porcelanowe - stan przed leczeniem i po leczeniu


Stabilizacja protez ruchomych całkowitych


Recesje dziąsłowe stan wyjściowy , stan 3 miesiące po zabiegu I etap leczenia


Recesje dziąsłowe - galeria stan wyjściowy , stan 3 tygodnie po zabiegu