Klinika Stomatologii Rodzinnej

  13 432 38 29 lub 13 43 66 806
 606 306 704  adres: Krosno ul. Grodzka 53

Implanty

W Centrum Stomatologii Rodzinnej M-Dent pracujemy w doskonale sprawdzonych na całym świecie systemach implantologicznych: Są to między innymi:

  1. system "Prowital" (Niemcy)
  2. system "3i" obecnie "Biomet 3i" (USA)
  3. Camlog (Niemcy)
  4. Osstem (Korea)

Wybrane systemy są przodującymi w świecie zarówno jeśli idzie o rozwiązania implantologiczne, jak i protetyczne. Stosujemy je, bo dokładamy wszelkich starań, aby pacjent wychodząc po leczeniu z naszego gabinetu był zadowolony z efektów leczenia i jego trwałości przez wiele lat.

Bo przecież prawdziwy uśmiech pacjenta i zadowolenie zależy od właściwego funkcjonowania tego co pod spodem (implant), jak i tego, co na górze (protetyka).

Zabiegi chirurgiczne mimo największej staranności w ich przeprowadzaniu wiążą się zawsze z pewnym ryzykiem wystąpienia powikłań pozabiegowych. Dlatego zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, przed wyrażeniem zgody na zabieg pacjent powinien zapoznać się z ich listą. Patrz: Powikłania Pozabiegowe.

Przypadki

stan początkowy
 
widok po zacementowaniu
pracy ostatecznej
widok przy uśmiechu  

Kiedy z różnych przyczyn dojdzie do utraty zębów własnych, rozwiązaniem leczniczym, które musi to naprawić i jest najbardziej zbliżonym do fizjologii jest zastosowanie implantów zębowych .

Implant zębowy to proteza korzenia własnego zęba .

Implant umieszczany jest w kości szczęki lub żuchwy w miejscu brakujących zębów (korzeni).

Jeśli implant jest "zastępstwem" korzenia zęba którego brakuje, to łatwo teraz uświadomić sobie, że dopiero na tej podstawie czy podbudowie jaką daje implant lekarz może planować dalsze leczenie protetyczne w celu uzupełnienia brakujących zębów. A więc leczenie w oparciu o implanty jest leczeniem wieloetapowym, złożonym.

To co widzicie Państwo na zamieszczonych zdjęciach to przypadki w których zastosowano leczenie z udziałem implantów zębowych.

Implanty tkwią w kości, nie są więc widoczne na zewnątrz.

Widoczne na zdjęciach elementy to elementy prac protetycznych, które umieszcza się w implantach. A więc są to np. łączniki protetyczne, belki, inne rodzaje zaczepów do protez oraz końcowe uzupełnienia, czyli np. korony bądź mosty protetyczne.

Odsłonięty implant po odkręceniu śruby zamykającej Łącznik protetyczny , widoczna śruba mocująca łącznik w implancie Odbudowa protetyczna – korony metaloceramika

Do czego może być przydatny implant? Jakie rozwiązania protetyczne można można planować w oparciu o implanty zębowe?

Jeśli ktoś utraci ząb własny , niestety traci także kość wyrostka zębowego szczeki bądź żuchwy. Ten proces utraty kości jest w takich przypadkach niejako „fizjologią” i pogłębia się stale z czasem jaki upłynął od momentu usunięcia zęba.

Kto nie słyszał o zanikach kości szczęki bądź żuchwy u pacjentów używających przez wiele lat protez ruchomych? To właśnie z tego powodu m.in. wynikają trudności w stabilizacji protez wyjmowanych , czasami potrzeba stosowania różnorakich podkładek, klejów do protez itd.

bezzębie w żuchwie wszczep 2 implantow
proteza widok dośluzówkowy proteza po założeniu

Implant znakomicie zapobiega zanikom kości. Czasami, dzięki implantom i specjalnym zabiegom stosowanym w procesie leczniczym opartym na implantach można wręcz odbudować/rozbudować/ kość, powiększyć jej objętość zarówno w wymiarze pionowym jak i przednio-tylnym.

Przy braku jednego, lub niewielkiej grupy zębów najdogodniejszym rozwiązaniem są korony bądź mosty.

Są to uzupełnienia stałe, nie wyjmowane, które odtwarzają znakomicie dotychczasowe warunki w uzębieniu.

Jeśli możemy zastosować implanty i ich bazie odbudować utracony ząb (zęby) nie musimy naruszać własnych , często zdrowych zębów tylko po to aby umieścić na nich korony.

Przypadek: System 3i

implanty w pozycji 44,45.jpg odbudowa na implantach, korony metaloceramika.

Przypadek: System Prowital

W przypadku braku większej liczby zębów, lub przy bezzębiu dotychczas stosowanym rozwiązaniem było zastosowanie różnego typu protez ruchomych ( wyjmowanych).

Implanty umożliwiają: albo całkowite wyeliminowanie protez ruchomych albo zastosowanie protez ruchomych ale o bardzo ograniczonym zasięgu płyty.

Istnieje procedura, w której pacjent może używać protezę ruchomą w powiązaniu z implantami. W takich przypadkach zastosowane implanty umożliwiają świetne utrzymanie i stabilizację protezy ruchomej ( np. zapinanie protezy w specjalne elementy retencyjne umieszczone na implantach).

bezzębie w żuchwie, wszczep 4-ch implantów, przygotowanie do wycisków protetycznych uzupełnienie protetyczne most na implantach + zamki i proteza szkieletowa

Przypadek: zaczepy kulowe typu overdenture

W przypadku braku większej liczby zębów, lub przy bezzębiu dotychczas stosowanym rozwiązaniem było zastosowanie różnego typu protez ruchomych ( wyjmowanych).

Implanty umożliwiają: albo całkowite wyeliminowanie protez ruchomych albo zastosowanie protez ruchomych ale o bardzo ograniczonym zasięgu płyty.

Istnieje procedura, w której pacjent może używać protezę ruchomą w powiązaniu z implantami. W takich przypadkach zastosowane implanty umożliwiają świetne utrzymanie i stabilizację protezy ruchomej ( np. zapinanie protezy w specjalne elementy retencyjne umieszczone na implantach).

stan wyjściowy - bezzębie stan po wszczepieniu implantów łącznie z zaczepami kulowymi typu overdenture
istan z protezą umieszczona na implantach. Widok podniebienia Stan po leczeniu

Przypadek: system Locator 3i Biomet

Aspekty kosmetyczne prac na implantach

Najbardziej powszechnym materiałem z którego wytwarza się łączniki mocujące prace protetyczne w implantach jest tytan, bądź jego stopy. Może być to także stop złota, ale i inne materiały np. tlenek cyrkonu, porcelana.

Jeśli chcemy osiągnąć najlepszy z możliwych efektów kosmetycznych, aby korona w każdej sytuacji zachowywała się jak tkanki własne zęba , przepuszczała światło, mamy możliwość zastosowania rozwiązań w oparciu o elementy bezmetalowe np.. wykonane z tlenku cyrkonu czy porcelany.

Z tego samego powodu stosujemy łączniki protetyczne wykonane z takich samych materiałów.

Łącznik bezmetalowy (cyrkon) korona protetyczna bezmetalowa (porcelana na cerkonie) stan po leczeniu, osadzona korona porcelanowa uzupełniająca brak międzyzębowy