Klinika Stomatologii Rodzinnej

  13 432 38 29 lub 13 43 66 806
 606 306 704  adres: Krosno ul. Grodzka 53
Klinika specjalizuje się w leczeniu implantologicznych, periodontologicznym oraz zabiegach plastycznych w jamie ustnej

Cennik

NZOZ M-DENT
Centrum Stomatologii Rodzinnej
Krosno ul. Grodzka 53
 
                                                              Cennik zabiegów i porad *
 
                                                                                        Ważny od dnia 12.12.2018
*
Ceny mogą ulegac zmianie np. w zależności od aktualnech wartości kursowych złotego i walut wymienialnych oraz od aktualnych cen zakupu leków, środków i materiałów. W związku z powyższym prosimy o zasięgnięcie informacji o aktualnej cenie pojedynczej procedury i całego postępowania leczniczego każdorazowo na wizycie u lekarza prowadzącego.
 
 

ZNIECZULENIA (KOD: ZN)

 
1 Znieczulenie miejscowe, powierzchniowe (środek leczniczy w żelu, .spray, Anesthesio
 Tabs, zamrażanie...............................……………………………………….................  25zł
2.Znieczulenie nasiękowe, .................................................................................... ……  40zł
3 Znieczulenie przewodowe ........................................................................................ .  50zł
4. Znieczulenie śródwięzadłowe (Citoject) ....................................................................  30zł
5.Znieczulenie bezigłowe met.Injex...............................................................................   45zł
6. Sedacja podtlenkiem azotu ,.......................................................................................  100zł
7. Znieczulenie komputerowe aparatem The Wand STA ..……………………………  70zl
 
Cena znieczulenia nie zawiera  i sumuje się z ilością procedur ( np. 2 odrębne znieczulenia  na tej samej wizycie  u danego pacjenta są znieczuleniami które nalicza się pojedynczo i sumuje ich wykonaną ilość) ani z dodatkowymi procedurami , z których każda doliczana jest osobno.
 

 
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA: ( KOD: SZ )
 
UWAGA! Ceny nie obejmuje badania rtg, rvg oraz cen pozostałych materiałów i zabiegów dodatkowych wykonywanych w celach diagnostycznych.
 
 
1. Wizyta , badanie lekarskie wraz z przeglądem............................................... ....................   150 zł
2. Przegląd kontrolny,........................................................................................................... .     80 zł
3. Konsultacja, omówienie toku leczenia, materiałów,kosztorys............................................    200 zł
4. Wydanie orzeczenia lekarskiego (powypadkowe, dla PZU, itp ..........................................   150 zł
5 Wizyta adaptacyjna  małego dziecka ( pierwszorazowa, połączona z instruktażem higieny.     80zł
6. Wizyta nieskuteczna ( wizyta gdy lekarz z powodu zachowania dziecka/ pacjenta nie może bezpiecznie wykonać zabiegu i przeprowadzić leczenia    ……………………………………    100zł
 
 
PROFILAKTYKA
 
Uwaga! Cena nie sumuje się z innymi zabiegami np. z zabiegami  higienizacyjnymi ( skaling, piaskowanie, wygładzanie
 
7. Powlekanie zębów lakierami z preparatami fluoru  (np. Fluor Protector, Durafat).całość uzębienia
 na 1 wizycie……………………………………………………………………………………   70 zł
7 a. Powlekanie zębów lakierami z prep.fluoru 1 kwandrant . ..................................................    45zł
7b., Lakierowanie preparatami fluoru 1 zab…………………………………………………….   30zł
8. Powlekanie zębów lakierem z chlorcheksydyną (np. Cervitex)................................................  60 zł
9. Fluoryzacja na  łyżkach indywidualnych (np., Minute Gel, pianka ) 1 wizyta........................  120zł
10. Remineralizacja na łyżkach indywidualnych ( 1 zabieg).....................................................    130zł
11. Remineralizacja profesjonalna po zabiegach skalingu, polishingu  …………………….....    60zł
12. Znoszenie nadwrażliwości szyjek zębowych ( obejmuje grupę 3 zębów)..............................  55zł
13.Lakowanie 1go zęba za pomocą wypełniaczy bruzd (np. Helioseal, Estiseal)............………   80zł
14. Leczenie próchnicy początkowej – wypełnianie bruzd zębów materiałem  glasjonomerowym........................................................................................................................  130zł
(15/ Instruktaż szczotkowania, nauka zabiegów higienizacyjnych,  zastosowanie , irygatora ..   …..................................................................................................................................................   80zł
16/ Instruktaż szczotkowania, nauka zabiegów higienizacyjnych wybarwianie płytki bakteryjnej,
prepratatami koloryzującymi, korekty nawyków itp…………… ….……………………………………    100zł
 

 
  WYPEŁNIENIA UBYTKÓW  W ZĘBACH :
 
Cena obejmuje: opracowanie pojedynczego ubytku w zębie;tj.założenie podkładu i koszt określonego  rodzaju wypełnienia.
Koszt wypełnień  nie obejmuje wykonanego znieczulenia, założenia ćwieków okołomiazgowych, wkładów koronowych, pokrycia miazgi bezpośredniego i pośredniego itp.)
Koszt wypełnienia nie obejmuje kosztów opatrunku tymczasowego (kosztówleczenia na dodatkowych wizytach), badania rtg, wcześniejszych konsultacji lekarskich itp.
 
17. Opatrunek leczniczy ......................................................................................................................    120 zł
18. Zmiana leku( ponowny opatrunek) …............................................................................................    100 zł
 
19. Wypełnienie ubytku 1-2 ściany  w odcinku przednim ( tzw.  standard) z materiału   kompozytowego  światłoutwardzalnego typu hybrydowego, mikrofil ,kompomer    ……....... ...................................   150-170 zł
20 wypelnienie światłoutwardzalne 2 ściennego w zębach trzonowych....................................... …  170-200 zł
21. Wypełnienie ubytku zęba z mat. glasjonomerowego (np. Ketac Molar, Ketac fill , Pro Glass, Fuji)
      ……………...... ….........................................................................................................................     140zł
22 . Wypełnienie ubytku zęba amalgamatem non –g2 kapsułkowanym…..........................................…  130zł
23. Wypełnienie ubytku  zęba 1-2 ściennego  materiałem chemoutwardzalnym ....................................  130 zł
24. Wypełnienie /odbudowa korony zęba materiałem  światłoutwardzalnym  tzw. klasa IV – ubytek
 3 ścienny  (odbudowa kąta siecznego, użycie kształtki celuloidowej) .. ... .. .................................... 170-220 zł 
 25. Wypełnienie/odbudowa korony zęba w odcinku bocznym - 3 ściany i więcej ubytek MOD,
 ( np. odbudowa guzków  i pow. żującej w zębach trzonowych) , materiałem kompozytowym ...... .200 -250zł
26. Wypełnienie/odbudowa zęba trzonowego- tzw.korona amalgamatowa z zastosowaniem 
prep.amalgam bond , amalgam liner...............................................................................................           170zł
                                                                     
27. Pokrycia defektów kosmetycznych np. z zastosowaniem emalii prep. typu flow,
 naprawy wypełnień .(dotyczy 1 zęba)................................................................................................      130 zł
28. Wypełnienie czasowe GI.................………….............................................................................       130 zł                                                        
29. Pokrycie pośrednie tzw. podkład podwójny z zastosowaniem preparatów na bazie CA(OH)2.....       40 zł
30. Pokrycie bezpośrednie miazgi ( z użyciem prep.Pro Root MTA i podobnych........... ....................      70 zł
 
31. Charakteryzacja wypełnień, uzyskiwania efektów specjalnych z zastosowaniem preparatów typu
 np. Tetric Color ( cena obejmuje 1 ząb).................................................................................................   40 zł
32. Licówka kompozytowa  (obejmuje 1 ząb).........................................................................................  400zł 
33 Nadbudowa kompozytowa tymczasowa do planowania leczenia ( wax–up kompozyt 1 ząb)............  150zł
34. Odbudowa  zrębu korony zęba  materiałem kompozytowym światło utwardzalnym  z zastosowaniem
 kształtki celuloidowej .....................................................................................................................     350-450zl
35. Odbudowa  korony zęba  materiałem chemoutwardzalnym z zastosowaniem
 kształtki celuloidowej (np. stan po złamaniu brzegu siecznego………………………………….......     250zł
35. Korekta nieprawidłowego wypełnienia , zniesienie nawisu, korekta węzła urazowego okluzyjnego,
polerowanie wypełnienia amalgamatowego, pokrycie wypełnień mat. Opti Guard................................. 130 zł
36. Wizyta- przyżeganie polipa dziąsłowego np zastosowanie pierścieni hemostatycznych ( np. Racestypina ,TCA),................................................................................................................................................. ..     45zł
37. Założenie ćwieku okołomiazgowego (pin)1szt..  ........................................................................... … 40zł
38. Założenie wzmocnienia dla wypełnienia np, wkład kor-korz  (cena wkładu jak w dziale protetyka.....
39. Odbudowa ubytku wkładami typu inlay ,onlay ( endokorony) .................( cena jak w dziale protetyka)
40. Badanie żywotności zęba………………………………………………………………………………20 zł
41. Wypełnienie zęba mlecznego materiałem kompozytowym  kolorowym…………………………      150 zł
42. Wypełnienie zęba mlecznego materiałem amalgamatowym (np. amalgamat miedziowy) ………      130 zł
43. Wypełnienie zęba mlecznego materiałem typu kompomer ( np. Dyract AP lub podobne)……….     140 zł
 

 
 LECZENIE  ENDODONTYCZNE ( leczenie kanałowe):
 
Uwaga! Koszt leczenia kanałowego jest niezależny od kosztu ubytku zęba! i znieczulenia!
Leczenie kanałowe obejmuje  leczenie i wypełnienie ostateczne pojedynczego  kanału wraz z wykonywanym zdjęciem kontrolnym rtg(rvg po leczeniu). W zębach wielokanałowych jest sumą ilości przeleczonych kanałów.
Koszt całkowity leczenia może być dzielony na poszczególne wizyty
Koszt lecznia kanałowego nie obejmuje kosztów powtórnego leczenia kanałowego (tzw. re-leczenia) oraz wizyt związanych z powikłaniami leczenia do których dochodzi z powodów np. przerwanego leczenia które było, rozpoczęte wcześniej, leczenia rozpoczetego poza naszą placówką,, nie zgłaszanie się pacjenta na wyznaczone wizyty w trakcie leczenia itp.).
 
- wizyty pojedyncze ( np. brak kontynuacji leczenia)
 
44.  wizyta + założenie środka dewitalizującego............................................... .............….....    150zł
45.  ekstyrpacja miazgi przyżyciowa …………………….................…..................................     250 zł
46.  ekstyrpacja miazgi po dewitalizacji, założenie  leku………..............................................    150zł
47.  amputacja miazgi z pokr. prep.CA(OH)………………………………………………….     130zł
48. opracowanie 1 kanału, dezynfekcja….....……………………………………………… ….. 150zł
49. Leczenie zgorzeli - założenie leku, zmiana sączków ( pojedyncza wizyta w trakcie leczenia).............................................................................................................. .................... ..   120zł
 
Koszty leczenia całościowe: Zęby jednokorzeniowe. Zapalenia niepowikłane
 
50. leczenie kanałowe zęba jednokorzeniowego  z wypełnieniem 1go kanału sealer +gutaperka  (koszt całkowity)…… .................................................………………………………..…….    400 zł
 
51. leczenie kanałowe zęba jednokorzeniowego z wypełnieniem kanału dodatkowego ……+150 zł
(cena doliczana dodatkowo do ceny  wynikłej z pkt 50)
 
Koszty lecznia całościowe : Zęby wielokorzeniowe . Zapalenia niepowikłane
Uwaga: w przypadku kilku kanałów obowiązuje suma i krotność ceny za 1 kanał
 
52.  leczenie niepowikłane i wypełnienie kanałowe 1 kanału w zębach wielokorzeniowych
z wypełnieniem kanału sealer +  gutap …....................................………………..........   250zł 53.leczenie i wypełnienie kanałowe 1 kanału w zębach wielokorzeniowych :
                                                                                      2 kanały….................................  550zł
                                                                                      3 kanały.....................................  750zł
                                                                                      4 kanały.....................................  1000zł
kanały dodatkowe ( za każdy kanał) …..........................................................................+ 150zł
 
Leczenie kanałowe , kanały zakażone ( zgorzel miazgi) , ponowne leczenie kanałów wypełnionych
 
54. Leczenie endodontyczne zgorzeli zęba jednokorzeniowego wraz z wypełnieniem
1go kanału. ........................................................................................................................– 500 - 600zł
55. Leczenie endodontyczne zgorzeli zęba z wypełnieniem kanału
dodatkowego ( kanał bis, rozdwojenie).…...................…………………………..   +150zł za 1 kanał
  1. Lecznie endodontyczne leczenie zębów wielokorzeniowych:
                                                                  2 kanały............................................................        600zł
                                                                   3 kanały...........................................................       850zł
                                                                   4 kanały...........................................................      1200zł
 
  1. Leczenie metodą mortalną  w zębach mlecznych.........................…………………   150zł
 
58. ponowne lecznie endodontyczne (relecznie) i wypełnienie kanału zęba jednokorzeniowego
już leczonego kanałowo..........................................................................................................    550zł
  1. ponowne leczenie endodontyczne,z wypełnieniem kanału zęba wielokorzeniowego
cena za 1 kanał.............................................................................................................. 350zł
                         
60. usunięcie złamanych instrumentów z kanału, releczenie kannału z zastosowaniem mikroskopu,
 udrażnianie  kanału ultradźwiękami itp. ........................................................................... 350/wizyta 
61.likwidacja istniejących perforacji komory lub ściany korzenia    ………………          350- 550zł
62. Jonoforeza kanałów ( 1 sesja) …….......................................….......................................      90zł
 

 

RADIOLOGIA ( KOD : RTG)

 
Zdjęcia wykonywane jedynie w technice cyfrowej . Nie ma kliszy tradycyjnej!
 
Cena nie zawiera opisu  zdjęcia ani konsultacji lekarskiej ani wydruków.
 Cena zawiera rejestrację na nośniku CD
 
Zdjęcia w wymiarach 2D
1. Rtg  punktowe  w technice radiowizjografia cyfrowa., badanie komputerowe..…..  30 zł
2. Rtg zgryzowe................................................................................................... …..  .. 50 zł
3. Status radiologiczny ( rvg punktowe do 6 zdjęć)....................................................    220zł
4. Radiowizjografia cyfrowa  wydruk zdjęcia....... ...............................................……  35zł
5. Wykonanie kopii zarchiwizowanego zdjęcia rvg  płycie CD…… ……...................  15zł
6. Zdjęcie panoramiczne, cyfrowe,rejestracja na nośniku CD  ...................................    100zł
7. Zdjęcie panoramiczne, cyfrowe, badanie stawów
    skroniowo-żuchwowych 1-na projekcja……………………………………………  130zł/
Uwaga: pełne badanie wymaga wykonania min 2ch projekcji ;usta zamknięte , usta otwarte
8. Zdjęcie panoramiczne cyfrowe zatok szczękowych, ………………………….……  100zł
  1. Zdjęcie panoramiczne cyfrowe celowane na 1 zatokę szczękową …………….  80zł
  2. Cefalometria.........................................................................................................100zł
 
Zdjęcia w wymiarach 3D               TOMOGRAFIA STOŻKOWA CBCT
 
Maksymalna wielkość pola obrazowania  tomografu 10x 13cm. Pole można ograniczać do pola 5x5cm
 
11 .Tomografia komputerowa CBCT  obejmująca oba łuki zębowe…………………. 270zł
12. Tomografia komputerowa CBCT zatoki szczękowe, zatoki sitowe, czołowe……  270zł
13. Tomografia komputerowa CBCT Staw Skroniowo żuchwowy………1 projekcja  240zł
Uwaga: komplet badania diagnostycznego SSŻ to 4 projekcje : lewy , prawy staw + opcja usta zamknięte, usta otwarte!
13. Tomografia komputerowa CBCT pole ograniczone ( badanie endodontyczne
np. 5x5 itp.)…… ………………………………………………………………………..200zł
14. Tomografia komputerowa CBCT segmentowa, wycinkowa………………………..220zł
15. Wydanie opisu z orzeczeniem lekarskim …………………………………………. 150 zł
16.Tomografia komputerowa – planowanie
koncepcyjne, opisy badań dostarczonych z innych placówek…………………………  250zł
 
 
 

KOSMETYKA STOMATOLOGICZNA – KOD: /KS/

 
Uwaga! Koszt zabiegów wybielania nie obejmuje kosztów wykonania wypełnień, wymiany licówek itp.oraz kosztów koniecznych  związanych z wymianą istniejących przed wybielaniem   wypełnień  w zębie, koron, licówek
 
1.Wybielanie  wewnętrzne martwego zęba ( 1 sesja).............................................       170 zł*
2. Wybielanie zewnętrzne  pojedynczego zęba z zastosowaniem lampy UV.......…. .. 170 zł
3. Wybielanie  nakładkowe środkiem zaw.nadtlenek mocznika :obejmuje  zestaw starter + szyny foliowe .cena zależna od marki preparatu i % stężenia.........................   1000- 1200zł *
4. Wykonanie szyn wybielajacych indywidualnych, 2 łuki................................…….  260 zł*
5. Środek do wybielania nadtlenek mocznika  /1 strzykawka/ (wybielanie uzupełniające)..............................   cena indywidualna zgodna z cenami hurtu w dniu zakupu
6 Wybielanie całego uzębienia  na jednej sesji  lampa (łuk) UV, laser.... …........   800zł/łuk
7. Wybielanie z zastosowaniem efektów dodatkowych, wybielających przestrzenie m.zebowe …...........................................…................................................ cena indywidualna
8. Szlifowanie korekcyjne zębów,  likwidacja węzłów urazowych (obejmuje lakierowanie) ... .........………………………………………………………………………………120zł-150zł
9. Starcie patologiczne - odbudowa mat.kompozytowym...... cena indywidualna ..patrz też cennik wypełnienia
10.Profesjonalne odświeżanie wypełnień………………………………………………  130zł
11. Umieszczanie biżuterii nazębnej ( klejenie)……......……………………………..    150zł
(koszt nie obejmuje ceny biżuterii)
 
 
* cena wybielania nie obejmuje ceny wymiany wypełnień
*cena zależna od aktualnego kursu złotego do walut wymienialnych Euro i CHF oraz aktualnej
ceny preparatów i ich stężenia
 
 
 

 
PERIODONTOLOGIA  – KOD /PRD. /
Choroby Błon Śluzowych
 
 
Uwaga. W przypadku zastosowania biomateriałów i leków sprowadzanych indywidualnie cena uzależniona jest od ilości i rodzaju materiałów zastosowanych w leczneiu i jest doliczana do ceny zabiegu zgodnie z aktualną ceną zakupu.
 
1.Wizyta, badanie periodontologiczne.,konsultacja………........................................................  200zł
2. Zdjęcie kamienia nazębnego z istniejącego uzębienia /całość 1 wizyta/................................  150zł
2a. Wizyta - Korekta scalingu, kontynuacja leczenia z dalszym usuwaniem złogów ................  100zł
3. Kiretaż zamknięty kieszonki z założeniem leku ( do 3-ch kieszonek)....................................  150 zł
4. Kiretaż otwarty kieszonki (obejmuje do 3ch  zębów, nie obejmuje materiałów do regeneracji)........    ……………………………………………………………………………………………………600zł
*5. Kiretaż otwarty z założeniem preparatów do sterowanej regeneracji (GTR)... ........ 1500- 3000zł
*6.FMD ( dezynfekcja jamy ustnej i kieszonek z zastosowaniem leków poddziąsłowych
(1 sesja. ....................................................................................................................................      170zł
 7.Gingiwektomia.(1 kwadrant) m.klasyczną.....…….................................................................   450zł
7a Gingiwektomia laserowa......................................................................................................     450zł
8*. Plastyka dziąsła,chirurgiczne zaopatrzenie  recesji dziąsłowej bez przeszczepu CT i bez biomateriału,pokrycie płatem furkacji itp. z użyciem matrycy kolagenowej
defekt  do 3 sąsiednich zębów ............................................................................................1800zł
 ( do ceny zabiegu dochodzi koszt zamówionej matrycy i biomateriałów)
9/ Plastyka dziąsła , chirurgiczne zaopatrzenie recesji dziąsłowej z przeszczepem tkanki łącznej własnej pobranej od pacjenta – defekt do 3ch sąsiadujacych ze sobą zębów……........ 2000 - 2500zł
10. Plastyka dziąsła, odtworzenie brodawki dziąsłowej metoda roll.....................................    950zł
11. Plastyka dziąsła, przesunięcie wysokiej linii dziąsłowej tzw uśmiech dziąsłowy  - defekt maksymalnie w obrębie 1 łuku zębowego................................................................... 2500 - 3000zł
*12. Plastyka wyrostka kostnego  (GBR, przeszczep , płaty przemieszczane) w obrębie 1 łuku
 np. pogrubienie zanikłęgo wyrostka z użyciem prep.bioregeneracyjnych……………  2500-3000zł   
  1. Podcięcie wędzidełka, przesunięcie przyczepu wędzideł metodą klasyczną , ............. .................... ............ …...............................................................300zł
13a. Podcięcie wędzidełka laserowe......................................................................................... 350zł 
14. Plastyka dziąsła, zwiększenie strefy dziąsła przyrośniętego z pobraniem wolnego przeszczepu
   dziąsła  z podniebienia ( defekt do 3 sąsiadujących zębów).......................................... …. 1500zł
*15. Zabiegi sterowanej regeneracji tkanek (GTR) obejmujący do 3ch zębów sąsiednich.......................................................................................................................   1500-3000 zł
16. Wszczepienie ekspandera tkankowego śródtkankowego ( za zabieg)…………….....    400zł*
 * cena nie obejmuje ceny ekspandera – uzależniona od typu ekspandera
18. Usunięcie ekspandera tkankowego...............................................................................    150zł
19. Płukanie patologicznych kieszonek dziąsłowych ,dezynfekcja , założenie leków.......... . 70zł 
20. Założenie leku do pojedynczej kieszonki dziąsłowej……………………….....………..  50zł
21. Fotodezynfekcja przyzębia…………………………………………………………  …. 280zł
22. Lakierowanie prep fluoru po wykonanym skalingu i zdjęciu kamienia nazębnego……   60zł
23.Laser biostymulacyjny...............................................................................  .................. 15zł/sesja
24.Usunięcie polipa dziąsłowego..............................................................................................  150zł
25. Założenie odrębnego opatrunku periodontologicznego(np. Septopac) 3 kolejne zęby.......   70zł
26. Szynowanie zebów ligaturą drucianą.(obejmuje grupę do 6 zębów)...................................  250zł
19. Szynowanie zębów szyną kompozytowa zewnętrzną ........................................................   350zł*
    ( cena obejmuje szynowanie do maks. 6ciu sąsiadujacyh zębów)
20. Szynowanie zębów szyną wewnętrzną z zastosowaniem np. włókna szklanego
  (do 6ciu zębów)    ……………………………………………………………………………  450zł
21. Szynowanie zębów met. Fiber Splint.........................  .......................................................   400zł
    (cena obejmuje do 6-ciu sąsiednich zębów)
*
22. Ostrzykiwanie dziąseł lekiem (nie obejmuje ceny leku)np lekami bodźcowymi..........40zł /zabieg
23. Zabiegi fizykoterapeutyczne: masaż dziąsłowy, hydromasaż Waterpick, borowina, solanki
( cena nie obejmuje ceny preparatów leczniczych)………………………………......     15 zł/zabieg
24. Jonoforeza  kieszonek z podaniem leku do kieszonki..............................................      80zł/zabieg
 
*26/ badanie bakteriologiczne, pobranie wymazu i materiału do badania bakteriologicznego
 DNA bakterii typu PET …………………………….wg cennika firmy wykonującej testy i rodzaju zleconego badania …........................................................................................................          +  50zł    
28. leczenie zmian na błonie śluzowej /wizyta/...............................................................              100zł
29. Próba jodowa Schillera............................................................................................                  50zł
 
32. Test ślinowy GC Saliva.................................................................................................           130zł
34. poszerzenie strefy dziąsła przyrośniętego met. Kazanijana............................................         750zł
36/ Krioterapia……………………………………………………………………cena indywidualna
37/ Debridement kieszonek z użyciem lasera (maks. 1 łuk)…...…………………………….     250 zł
38/ Debridement 1 kieszonki z użyciem lasera………………………… ..…………………….. 50 zł
 
 
ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE
 
37/ Termoterapia- okłady borowinowe, parafinowe…………………………………….  50 zl/ zabieg
38/ Solanki………………………………………………………………………………..  35zł/zabieg
39/ Hydromasaż wody mineralne………………………………………………………     45 zł zabieg
40/ okłady glinka kaolin…………………………………………………………............... 70zł/zabieg
41/ Masaż dziąseł, w połączeniu z masażem SSŻ………………………………………     50zł/zabieg
 
 
 

 
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA – KOD /CH.S/
 
Cena zabiegów zasadniczych obejmuje cenę należnego znieczulenia i opatrunku jałowego
 
 
 
 
1. Usunięcie zęba ( cena obejmuje należne znieczulenie i opatrunek).......................................   270zł
2. Usunięcie zęba z założeniem szwu ……………………………………………………….     350zł*
3. Usunięcie zęba  z dłutowaniem korzeni wewnątrzzębodoł./separacją...... ...................... 350-550zł
4. Usunięcie chirurgiczne zęba zewnątrz zębodołowe ( zabiegowe) ............................... 550 - 1100zł
5. Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego (zawiązka)................................... ........ .............. ....650-1100zł *
 
6 Plastyka chirurgiczna przedsionka (przesunięcie przyczepu więzadel)..................  patrz periodontologia
7. Wycięcie wędzidełka............................................................................................  patrz periodontologia
8. Plastyka chirurgiczna - zamknięcie połączenia ustno zatokowegopłatem słuzówkowo-okostnowym.... 550zł
9. Resekcja wierzchołka korzenia zęba ................................................................ ...............................    650zł
9a Resekcja wierzchołka korzenia zęba ,kolejny ząb w obrębie tego samego pola operacyjnego....    . +200zł
10. Resekcja wierzchołka korzenia zęba z jednoczasowym usunięciem torbieli oraz
zastosowaniem biomateriałów do regeneracji kości.........................................................................  1500-2500zł
11. Hemisekcja., Radektomia....................................................................................................... …...... 550zł
12. Nacięcie ropnia podśluzowkowego wraz z drenażem i opatrunkiem...............................................    150zł
13.Wycięcie kieszeni dziąsłowej, dekapitacja...  ....................................................................................  250zł
14. Usunięcie zresorbowanego zęba mlecznego   w znieczuleniu powierzchownym……………………  150zł
15. Tamponada krwawień gąbką kolagenową np.Spongostan, Biocol)....................................................    45zł
16 Tamponada krwawienia- chirurgiczne podkłucie naczyń.................................................................150 - 300zł
17 Tamponada krwawienia z użyciem preparatu Trombina 1 amp.......................................................    80zł
18. Zastosowanie prep.o typie  Osteoinductall .....................................................................................      80zł
18a Zastosowanie stożka kolagenowego resorbowalnego (Resorba, Biokol)..........................................     80zł
19.  Leczenie zapalenie zębodołu  po ekstrakcji – (obejmuje założenie leku do zębodołu.....................     70zł
20. opracowanie, zaopatrzenie małej rany ( do 2-ch zebodołów)..........................................................    250zł
21. Opracowanie, zaopatrzenie dużej  rany............................................................................................  350zł
22. Replantacja zęba wraz z unieruchomieniem  szyną.     ................................................................   650-1000zł
23. Urazy; zaopatrzenie rany, unieruchomienie do 4 zębów............................................................... 450- 1000zł
24. Zdjęcie szwów.................................................................................................................................     60zł
25.pobranie wycinka do badania hist-pat. wraz z ceną badania..............................................................   250zł
26/ Założenie zespolenia śródtkankowego, zaopatrzenie złamania kości szczęk.................cena indywidualna
27/ Przeszczep kostny pobrany od pacjenta……………………………………………….patrz implantologia
28/ Przeszczep kostny z użyciem  mat. z banku tkanek………………………………….. patrz implantologia
29/ Zaopatrzenie zębodołu po ekstrakcji zęba ( socket preservation, socket feeling)………   …  850- 1300zł.
30/ Małotraumatyczne usunięcie korzenia zęba z użyciem systemu Bennex
         do atraumatycznej ekstrakcji……………………………………………………………………..   550zł
31/ PRF –  koncentrat płytek krwi ,czynnik wzrostu + kom macierzyste……………………………...   450Zł
 
* cena zabiegu nie zawiera materiałów tzw biomateriałów, LPRF, kom macierzystych, przeszczepów tk. miękkich i innych  zabiegów dodatkowych typu rtg czy innego rodzaju  badań diagnostycznych
 

IMPLANTOLOGIA ( Kod I)
 
1. Wizyta konsultacyjna, planowanie, omówienie toku leczenia, kosztorys............................    200zł
Wszczep implantów:
*2 Implant dwuczęściowy  system 3iBiomet(USA)............................................ ……..2500-2750zł
*3 Implant        „                system  CamLog ( Niemcy)............................................. 2500zł/szt
*4 Implant.       „                system  Prowital ( Niemcy) ……………………………….. 2300zł/szt.
*5 Implant        „                system A-B ( Izrael)……. ……………………………  2000zł/-2500zł
*6 Implant         „                system Osstem (Korea/Niemcy)…………………        2300zł/- 2500zł
*7 Implant  jednoczęściowy  system A-B do koron i mostów…………………………….  2200zł/szt
*8 Implant jednoczęściowy system A-B do protez ( Overdenture)……………………….   2000zł
*9/ Implant jednoczęściowy system Osstem do koron i mostów………………………….   2200zł
*10. Implant jednoczęściowy system Osstem do protez ( overdenture)…………………..   2000zł
 *11 Implant tymczasowy,…………………………………………………………………   600zł /szt
*12 Implant ortodontyczny………………………………………………………………..   6000zł/szt
 
*W cenach implantów systemów dwuczęściowych nie ma zawartej ceny za śrubę gojącą i łącznik protetyczny
*cena zależna od typu implantu w danym systemie
 
13. Podniesienie dna zatoki szczekowej m. otwartą z dostępu bocznego( 1zatoka) ….   3000-5000zł.
14. Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą...............................................        1800zł 
15. Metody regeneracji kości GBR ......................................                         cena indywidualna
16. Przeszczep kostny, blok kostny własny........................... ...................................       2500 –3500zł 
17. przeszczep kostny blok z banku tkanek lub odzwierzęcy…  ………………..cena indywidualna
18. Założenie śruby gojącej ( tzw.forma dziąsłowa)........................................................ ..   400zł/1szt
 
19.. Wizyta kontrolna................................................................................................ . …...        150zł
20. Usunięcie zintegrowanego z kością implantu……………………………………… 850zł- 1100zł
21. Eksplantacja (usunięcie) niezintegrowanego implantu ……………………………   …..    350zł
 
22. Zapalenie okołowszczepowe – leczenie zabiegowe……................ cena jak zabiegi w periodontologii
 
* cena ustalana  jest indywidualnie  po wyborze systemu, w zależności od rodzaju implantu z każdego systemu. Cena nie obejmuje kosztu wykonania uzupełnienia protetycznego  oraz koniecznych konsultacji i badań wykonywanych przed zabiegiem , zdjęc rtg, KT, itp. , ceny biomateriałów poza sinus lift     
 
 

PROTETYKA -   KOD /PRT/

 
*cena może ulegać zmianie w zależności od aktualnych cen w pracowni protetycznej, kursu walut wymienialnych .
W przypadku uzupelnień wykonywanych na bazie stopów szlachetnych (np.  złoto, platyna itp.)galwanoprotetyki cena musi być ustalana indywidualnie ze względu na wagę zużytego materiału i jego aktualny kurs nabycia
 
 
1.Wizyta,konsultacja protetyczna, omówienie toku leczenia.,materiałoznawstwo, kosztorys     250 zł
2. Pobranie wycisków na modele diagnostyczne, analiza modeli, , ................................... .        150 zł
 
PROTEZY:
 
Tak zwany Standard obejmuje wykonanie uzupełnienia z materiału: akryl różowy , żyłkowany prod. zachodniej (np. Vertex, Zermakryl), zęby akrylowe produkcji krajowej
Pozostałe zęby( produkcji zachodniej, zęby porcelanowe, kompozytowe, ceramery itp. dopłata do standardu wg cennika.
Cena wykonanej protezy uzależniona jest od wyboru przez pacjenta rodzaju zębów, marki producenta, oraz rodzaju i marki tworzywa na płytę protezy, rodzaju stopu i rodzaju materiału służącego do licowania koron i mostów.
Cena protezy ruchomej częściowej uzupełniających braki 8miu i więcej zębów jest liczona jak cena protezy całkowitej
 
1 PUNKT PROTETYCZNY =  1 ząb uzupełniony w protezie,  1 korona, 1 ząb w moście (w  przęśle)
 0,5pkt = 1 klamra lub 1 cierń (podparcie) 
 
3. Proteza akrylowa  całkowita, zęby akrylowe...................................................... ...      850- 1500zł
4. Proteza akrylowa całkowita zęby: ceramery ,zęby kompozytowe............................     1000-1800 zł
*5 Proteza akrylowa całkowita , zęby porcelanowe ..............................................cena indywidualna
6. Proteza akrylowa częściowa.(standard).do  5-ciu punktów     ................................................ 750zł
7. Proteza akrylowa częściowa (standard) od 5 punktów...................................... ….....850zł
 8..Proteza akrylowa, akryl bezbarwny…........ ..............dopłata do standardu..............  130zł
 
 
Uwaga! Klamry w protezie  liczone są za 1/2 pkt
Powyżej 8 miu punktów ( braki)  cena protezy cześciowej równa jest  cenie protezy całkowitej z danego rodzaju materiału
 
9. Proteza z materiały elastycznego ( nylon) Valplast, Aceton) klamry białe ............. 1800- 2300zł
Uwaga! Cena protez elastycznych jest niezależna od ilości braków zębów uzupełnianych!
 
10. Proteza szkieletowa klasyczna.............................................................. .......... ..........1800-2200zł
10b. Proteza szkieletowa z frezowaniami...................................................... …………    2000-2200zł
11. Proteza szkieletowa - stopy np złoto.......................... ......................................cena indywidualna
12.Szynoproteza szkieletowa ...................................................................................................  2500zł
13. Szynoproteza nakładowa.......................................................................           cena indywidualna
14. Proteza nakładowa akryl..................................................................................................    1500 zł
15. Szyna akrylowa antybruksizm...........................................................................................     450zł
16. naprawa protezy w małym zakresie z wyciskiem (dostawienie zęba,klamry)......................    80zł
17. Sklejenie protezy ( bez wycisku) .................................................. ......................................    60zł
18. Podścielenie protezy całkowite.......................................................................................... ..  300zł
19. Podścielenie protezy w gabinecie ( tymczasowe, akryl miekki)............................. .......... .   200 zł
20. Rebazacja płyty protezy..................................................................................... .............      300zł
21. Ponowna polimeryzacja płyty protezy...............................................................................   150zł
22.Elementy dodatkowe: siatka srebrna do protezy..............................................................     150zł
23.Elementy dodatkowe: siatka złota do protezy..    ............................... ................................   180zł
 
*24.Pprecyzyjne elementy retencyjne:zamki, zasuwy, zamki ryglowe , zatrzaski...........560zł- 850/1szt.
.
25/ Ochraniacz zębów silikonowy, antyfrazowy indywidualny...................................................480-zł
26. Proteza teleskopowa .................................cena indywidualna w zależności od ilosci teleskopów
27. łuk doginany w protezie....................................................................................................   200zł
28. łuk lany idywidualnie.. .....................................................................................................   350zł
 
 
 
 

KORONY, MOSTY, Inlay/Onlay

 
„Standard” - w przypadku uzupełnień na podbudowie metalowej, cena obejmuje cenę metalu podstawowego tj. stal.
Cena nie obejmuje ceny metali szlachetnych i powyżej standardu (np. srebro-palad ,  zloto z platyną itp.
Zaczep, skrzydło w mostach niekonwencjonalnych liczony jest jako ½ punktu za 1 szt
 
 
29. Korona tymczasowa np Structur.................................................................. ...............         140zł
  1. Korona tymczasowa akrylowa wyk. w pracowni..................................................        260zł
  1.  Korona lana metalowa.........................................................................................          550zł
30. Korona lana(stal) licowana mat. kompozytowym...................................................... …       750zł
31 Korona lana(stal) licowana  porcelaną / porcelana Noritake/.......................... ..............        800zł
32. Korona lana ( stal) licowana porcelana Vita................................................................... .     850zł
33. Korona lana, porcelana Ceramco............ .... .. ……………………………………….. ..     850zł
34. Korona lana licowana porcelaną stop bezniklowy.................................................... ….…  1000 zł
35 Korona porcelanowa bezmetalowa (pełnoceramiczna) ,............... ....................................   1150zł
   36. Korona porcelanowa bezmetalowa  na tl. glinu: s.Procera, Alumina..........................        1600zł  
   37. Korona porcelanowa bezmetalowa na podbudowie z tlenku cyrkonu................                 1300zł
Cena uzależniona od pochodzenia bloczków cyrkonowych ( producent ) i rodzaju porcelany
38.Korona porcelanowa bezmetalowa na podbudowie Spinell...............................................      1200zł
*39 Korona lana na złocie licowana porcelaną....................................................cena indywidualna .
*40 Korony galwano na baze złota .....................................................................cena indywidualna       
*41icówka porcelanowa bez podbudowy ( porcelana skaleniowa)............................ .........    1150zł
42 Licówka porcelanowa metodą „prasowania na zimno”( Press)…...................................    1250zł  
43 Licówka porcelanowa na podbudowie cyrkon , Procera................................... …......1300- 1600zł
44. Most lany licowany porcelaną, żywica, kompozyt....... cena 1-go pkt przęsła..-....... jak cena korony
*45. Most niekonwencjonalny Maryland na metalu.............. cena 1-go punktu w odp. materiale do licowania + po 1/2 pkt zaczep,
46. Most niekonwencjonalny typ Maryland kompozytowy 1 pkt ….............................. …..   560zł  
 46. Most niekonwencjonalny  na belce z wł.szklanego+ kompozyt..cena 1-go pktu.............. 480zł
50. Most niekonwencjonalny na cyrkonie …………………………cena zależna od    ilości punktów
 
 
 
51. Most tymczasowy akrylowy wykonywany met. bezpośrednią. np. mat. Structur ………..  140/pkt
52. korony celuloidowe indywid. o typie adapta,................................................ …………… 40zł/szt
53 Korona ze stopniem frezowanym  pod szkielet..............................................    cena korony +130zł
 
Wkłady Koronowo-korzeniowe
 
54. Wkład koronowo-korzeniowy tytanowy ,standard fabryczny............................................    350zł
55. Wkład koronowo-korzeniowy indywidualny metal standard..............................................   380zł
56.  wkład koronowo – korzeniowyfabryczny tombak złoty...............................……..............    150zł
57. wkład koronowo korzeniowy włókno szklane osadzany .na kompozycie………………...    480zł
 
.